OPEN MEADOW MORNING Saturday 22nd June

OPEN MEADOW MORNING

Saturday 22nd June ~ Dydd Sadwrn Mehefin 22ain

BORE DOL AGORED

Join us for a tour of our glorious traditional wildflower meadows.

Ymunwch â ni am daith o amgylch y dolydd blodau gwyllt traddodiadol.

Learn about the diversity of species in the meadows and how we manage them for biodiversity and yield.

Dysgwch am amrywiaeth y rhywogaethau yn y dolydd a sut rydym yn eu rheoli ar gyfer bioamrywiaeth a chynnyrch

£6-8 per person

Tea and cake included! 
Te a chacen yn gynwysedig!

Booking essential
Archebu yn hanfodol